Thursday, August 16, 2012

ຄຳສຸພາສິດ


 • ເຫລັກຄົດເອົາໄວ້ເຮັດຂໍ ເຫລັກງໍເອົາໄວ້ເຮັດກ່ຽວ ຄົນຄົດລ້ຽວເອົາໄວ້ບໍ່ດີ
 • ຄົນບໍ່ອອກຈາກບ້ານບໍ່ເຫັນດ່ານແດນໄກ ຄົນບໍ່ໄປຫາຮຽນຍ່ອມບໍ່ມີຄວາມຮູ້
 • ເງີນເຕັມພາ ບໍ່ທໍ່ຜະຫຍາເຕັມປູມ
 • ໄປຢຽບຫມາ ມາຢຽບຂຽດ
 • ຢູ່ໃຫ້ເພີ່ນວ່າດີ ຫນີໃຫ້ເພີ່ນຄິດຮອດ
 • ເພີ່ນບໍ່ເອີ້ນຢ່າຂານ ເພີ່ນບໍ່ວານຢ່າຊ່ວຍ
 • ຂອງກິນບໍ່ກິນມັນເນົ່າ ຂອງເກົ່າບໍ່ເລົ່າມັນລືມ
 • ເພື່ອນກິນຫາງ່າຍ ເພື່ອນຕາຍຫາຍາກ
 • ເກົ້າອົດເກົ້າເຍື້ອນ ຫາກສິໄດ້ທ່ອນຄຳ 
 • ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ບ່ອນໃດ ຄວາມສຳເລັດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ
 • ໄລຍະທາງພິສູດມ້າ ການເວລາພິສູດຄົນ
 • ຮຽນແລ້ວຮຽນອີກ ຮຽນເລື້ອຍໆໄປ
 • ຮົ້ວຫລາຍຫລັກຈຶ່ງຫມັ້ນ ພີ່ນ້ອງຫລາຍຊັ້ນຈຶ່ງດີ
 • ແກ້ວບໍ່ຜັດສາມປີເປັນແຮ່ ພີ່ນ້ອງບໍ່ແວ່ສາມປີກາຍເປັນອື່ນ
 • ຄວາມສາມັກຄີ ຄືບໍ່ເກີດຂອງຄວາມສຳເລັດ
 • ຮັກຊາດໃຫ້ຫມັ່ນສຶກສາ ຮັກສາດສະຫນາໃຫ້ຫມັ່ນທຳຄວາມດີ
 • ຮຽນຫນັງສື ແມ່ນຮັກຊາດ
 • ພາສາບອກຊາດ ມາລະຍາດບອກຕະກຸນ
 • ຢ່າໄວ້ໃຈທາງ ຢ່າວາງໃຈຄົນ ມັນສິຈົນໃຈໂຕ
 • ໄມ້ລຳດຽວອ້ອມຮົ້ວບໍ່ໄຂ່ວ ໄພ່ບໍ່ພ້ອມແປງບ້ານບໍ່ເຮືອງ
 • ປາໂຕດຽວ ເນົ່າເຫມັນຫມົດຂ້ອງ
 • ເຂົ້າເພີ່ນຂາວ ເພາະລູກສາວເພີ່ນງາມ
 • ນາດີຍ້ອນຝຸ່ນ ບ້ານອົບອຸ່ນຍ້ອນຜູ້ສາວຫລາຍ
 • ໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງາມຍ້ອນແຕ່ງ
 • ຢາກຮູ້ໃຫ້ຖາມ ຢາກງາມໃຫ້ແຕ່ງ
 • ສາວງາມນາມຄ່ອງ ສາວຈອງຫອງມີແຕ່ຄົນຊັງ
 • ບ່າວງາມນາມຄ່ອງ ບ່າວຈອງຫອງມີແຕ່ຄົນຊັງ
 • ຄົບເພື່ອນດີມີສີແກ່ຕົວ ຄົບເພື່ອນຊົ່ວພາຕົວຫມົ່ນຫມອງ
 • ໂຮມກັນເຮົາຢູ່ ແຍກຫມູ່ເຮົາຕາຍ
 • ຫລົງທາງເສຍເວລາ ຫລົງຕິດຢາເສຍອະນາຄົດ
 • ສິບປາກເວົ້າ ບໍ່ເທົ່າຕາເຫັນ
 • ກຳຂີ້ ດີກ່ວາກຳຕົດ
 • ນາດີຍ້ອນກ້າ ຟ້າເຂົ້າຍ້ອນຫີນຊາ
 • ຊື່ກິນບໍ່ຫມົດ ຄົດກິນບໍ່ນານ
 • ກົບຕາຍຍ້ອນປາກ ຄັນຄາກຕາຍຍ້ອນສຽງ
 • ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່ນີ້ ຫນັກກ່ວາແຜ່ນທໍລະນີ
 • ບຸນຄຸນພໍ່ທໍ່ພູເຂົາກ້າ ບຸນຄຸນແມ່ທໍ່ຟ້າກັບແຜ່ນດີນ
 • ຊີ້ນໄປປາມາ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ
 • ຄວາມປະຫມາດ ຄືຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ
 • ກິນເຂົ້າ ຢ່າລືມບຸນຄຸນຄວາຍ
 • ນາດີຖາມຫາເຂົ້າປູກ ລູກດີຖາມຫາພໍ່ແມ່
 • ຫນູກັດຜ້າຈຶ່ງຮູ້ຄຸນແມວ ລູກແຂນແອວຈຶ່ງຮູ້ຄຸນພໍ່ແມ່
 • ຮັກງົວໃຫ້ຜູກ ຮັກລູກໃຫ້ຕີ (ສັ່ງສອນ)
 • ຄວາມກະຕັນຍູ ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຂອງຄົນດີ
 • ລູກເວົ້າຢາກ ພໍ່ແມ່ປາກປຽກ
 • ສິຖົ່ມນ້ຳລາຍ ໃຫ້ຫລຽວເບີ່ງປ່ອງ ສິນັ່ງຢ່ອງຢໍ້ໃຫ້ຫລຽວເບີ່ງວ່າງຂາ
 • ໃຫ້ຕື່ນເດິກຄືກາ ໃຫ້ຫາກິນຄືໄກ່
 • ຮີດຄອງລາວ ເກົ້າຜົມບ່ຽງແພ ເຂົ້າວັດຟັງທຳ
 • ສັດສີ່ຕີນຍັງຮູ້ພາດ ນັກປາດຍັງຮູ້ຫລົງລືມ
 • ໄວປາກເສຍສິນ ໄວຕີນຕົກກົກໄມ້
 • ໃຈຮ້າຍເປັນຜີ ໃຈດີເປັນພຣະເຈົ້າ
 • ກິນໃນເຮືອນ ຂີ້ໃສ່ເທິງຫລັງຄາ (ມັນບໍ່ດີ)
 • ເຂົ້າເມືອງຕາລິ່ວ ໃຫ້ລິ່ວຕາຕາມ
 • ອົດສົ້ມໄວ້ກິນຫວານ ອົດທົນທານວຽກງານຈຶ່ງແລ້ວ
 • ແສງສະຫວ່າງຮຸ່ງແຈ້ງ ພົ້ນພຸ່ງໃນນະພາຍັງບໍ່ທໍ່ປັນຍາ
   ຂອງຄົນຜູ້ສະຫລາດ 
 • ສິບສະຫລຶງຢູ່ຟາກນ້ຳ ຢ່າໄດ້ອ່າວຄະນືງຫາ ສອງສະຫລຶງຢູ່ໃນມື ໃຫ້ຮີບໂຮມເອົາໄວ້
 • ເບິ່ງຊ້າງໃຫ້ເບິ່ງຫາງ ເບິ່ງນາງໃຫ້ເບິ່ງແມ່ ຖ້າຢາກໃຫ້ຄັກແທ້ໆ ຕ້ອງເບິ່ງຮອດເຊື້ອເຜົ່າພົງພັນ
 • ເບິ່ງວັດໃຫ້ເບິ່ງຖານ ເບິ່ງສົມພານ ໃຫ້ເບິ່ງຈົ໋ວນ້ອຍ
 • ນ້ຳຂຶ້ນ ໃຫ້ຮີບຕັກ (ໂອກາດມາ ໃຫ້ຮີບຄ້ວາ)
 • ຫນ້າໄຫວ້ ຫລັງຫລອກ (ມັນບໍ່ດີ)
 • ອາຍຄູບໍ່ໄດ້ຄວາມຮູ້ ອາຍຊູ້ບໍ່ໄດ້ນອນນຳ
 • ໄປມາລາໄຫວ້ (ມາລະຍາດດີ ຄົນນັບຖື)
 • ເຮັດຢ່າງເພິ່ນ ແຕ່ຢ່າເຮັດຄືເພິ່ນ (ທຸກຢ່າງ)
 • ຕົກຫມູ່ແຮ້ງເປັນແຮ້ງ ຕົກຫມູ່ກາເປັນກາ
 • ໄຫໃຫຍ່ລົ້ນ ໄຫນ້ອຍບໍ່ເຕັມ
 • ກິນຫລາຍທ້ອງແຕກ ແບກຫລາຍຫລັງຫັກ
 • ເມືອງລາວ ສວຍງາມຮັ່ງມີ
 • ປູກພືດຫວັງຜົນ ເກີດເປັນຄົນ ຕ້ອງສືກສາຫາຄວາມຮູ້
 • ນັກຮຽນດີ ມີສີແກ່ຊາດ ນັກຮຽນສະຫລາດ ພາຊາດຈະເລີນ
 • ຢາກກິນຫລາຍໄດ້ກິນທໍ່ກ້ອຍ ຢາກກິນຫນ້ອຍໄດ້ກິນທໍ່ໂປ້ມື
 • ເດັກໃນວັນນີ້ ຄືຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນຫນ້າ
 • ຄູຄື ແມ່ພີມຂອງຊາດ
 • ຊາວນາຄື ກະດູກສັນຫລັງຂອງຊາດ
 • ເຫັນວ່າຜັກຫອມຫ້ຽນ ແຄມສວນຢ່າຟ້າວຢ່ຳ ບາດວ່າມັນພໍຝຸ່ນນ້ຳ ມັນສິປີ້ນປົ່ງໃບ
 • ພໍ່ແມ່ ຄື ພຣະພຣົມຂອງລູກ 
 • ພໍ່ແມ່ ຮັກແລະຫ່ວງລູກສະເຫມີ
 • ລູກບໍ່ຟັງຄວາມພໍ່ແມ່ ຜີແກ່ເຂົ້າຫມໍ້ນະຮົກ
 • ເຫັນເງິນຫນ້າດຳ ເຫັນຄຳຫນ້າແລ້
 • ຮຽນໃຫ້ສຸດ ຂຸດໃຫ້ເຖິງ ເບິ່ງໃຫ້ຄັກໆ
 • ກວາງກິນຫມາກຂາມປ້ອມ ພັດໄປຄາກົ້ນລະມັ່ງ ລະມັ່ງຂີ້ບໍ່ໄດ້ ສາມມື້ກະຕ່າຍຕາຍ 
 • ຊາດທີ່ເປັນຄົນນີ້ ໃຫ້ທຳພຽນຄືນົກເຈົ່າ ບາດວ່າບິນເພັ່ນພ້າຍ ຈຶ່ງຂາວແຈ້ງດັ່ງນົກຍາງ 
 • ເຫັນຊ້າງຂີ້ ແຕ່ຢ່າຂີ້ຕາມຊ້າງ
 • ຕິນາຍ ໄດ້ພາຍຖົງຫນີ
 • ຢ່າແກ່ໄມ້ທາງປາຍ (ມັນໍາບາກ)
 • ລູກຫລານບໍ່ຟັງຄວາມຜູ້ເຖົ້າ ຜີເປົ້າຈະກິນຕັບກິນໄຕ
 • ຢູ່ຄົນດຽວໃຫ້ລະວັງຄວາມຄິດ ຢູ່ຮ່ວມມິດໃຫ້ລະວັງວາຈາ
 • ຝົນສິຕົກຟ້າແຈ້ງ ຝົນສິແລ້ງ ຟ້າມືດຟ້າມົວ ຜົວສິຫນີ ຢ່າຕີລູກຕີເຕົ້າ
 • ຢູ່ບ້ານເພີ່ນ ຢ່ານິ້ງດູດາຍ ປັ້ນງົວປັ້ນຄວາຍໃຫ້ລູກເພີ່ນຫລີີ້ນ
 • ຕົ້ົນໄມ້ໄກ້ຝັ່ງ ບໍ່ດົນກໍພຸພັງ (ດູແລໃຫ້ດີໆ)
 • ນຸ່ງຜ້າລາຍຫມາເຫົ່າ ເວົ້າຄວາມເກົ່າຜິດກັນ
 • ແຄບທີ່ຢູ່ໄດ້ ແຄບໃຈຢູ່ຍາກ
 • ຍິງສາມຜົວ ເຈົ້າຫົວສາມວັດບໍ່ດີ
 • ຈິດເປັນນາຍ ກາຍເປັນບ່າວ
 • ຄວາມຮູ້ຖ້ວມຫົວ ເອົາຕົວບໍ່ລອດ (ມັນອັນຕະລາຍ)
 • ມັກງ່າຍໄດ້ຍາກ ມັກລຳບາກໄດ້ດີ
 • ເຮັດນາຢ່າແພງກ້າ ໄປຄ້າຢ່າແພງທຶນ
 • ເອົາຫູໄປນາ ເອົາຕາໄປໄຮ່ (ມັນບໍ່ດີ)
 • ນ້ຳເພີ່ງເຮືອ ເສືອເພີ່ງປ່າ
 • ໄປປ່າຢ່າເວົ້າເລື່ອງເສືອ ຂີ່ເຮືອຢ່າເວົ້າເລື່ອງແຂ້
 • ເງິນເຕັມຖົງຢ່າໄດ້ອົ່ງອວດອ້າງ ຜູ້ເພິ່ນກວ້າງ ມີມາກກ່ວາໂຕ
 • ໃຈໂມໂຫພາໂຕມັກມາກ ປາກໄປກ່ອນມັນບໍ່ເປັນທຳ
 • ກິນຢູ່ກັບປາກ ຢາກຢູ່ກັບທ້ອງ ທຽວຂີ້ພັດແມ່ນຂາ
 • ຢ່າເສວະນາກັບຄົນຊົ່ວ ຢ່າມົ້ວອະບາຍຍະມຸກ ຢ່າຊີງສຸກກ່ອນຫ່າມ ຢ່າຖາມໂດຍບໍ່ຄິດ ບັນດິດເຂົາບໍ່ສັນສັນລະເສີນ
 • ຍິງຮູບຮ້າຍຄອງວັດພາງາມ ຊາຍຮູບຊາມວິຊາພາຮຸ່ງ
 • ຫນັກໃຫ້ຊ່ວຍກັນຫາບ ຫຍາບໃຫ້ຊ່ວຍກັນດຶງ 
 • ນ້ຳມາປາກິນມົດ ນ້ຳລົດມົດກິນປາ
 • ທຸກເພີ່ນບໍ່ວ່າດີ ມີເພີ່ນຈຶ່ງວ່າພີ່ນ້ອງ ລຸງປ້າຈຶ່ງວ່າຫລານ
 • ຫມັ່ນເທື່ອດຽວຫລັງຫ້ານ ຄ້ານເທື່ອດຽວຫລັງຫັກ
 • ໄມ້ລຳດຽວຍັງຕ່າງປ້ອງ ພີ່ນ້ອງຍັງຕ່າງຈິດຕ່າງໃຈ
 • ຍາມກິນບໍ່ຮຽກ ຍາມວຽກພັດເອີ້ນໃຊ້ (ເຈັບໃຈເດ)
 • ເອີ້ນກິນແລ່ນໃສ່ ເອີ້ນໃຊ້ພັດແລ່ນຫນີ (ອັນນີ້ກະບໍ່ດີ)
 • ຜູ້ກິນກິນພໍຮາກ ຜູ້ຢາກຢາກພໍຕາຍ
 • ບໍ່ກິນຜັກບໍ່ມີອີ່ມທ້ອງ ບໍ່ເອົາພີ່ນ້ອງມັນບໍ່ເປັນຄົນ
 •  
(ມື້ນີ້ຄິດໄດ້ທໍ່ນີ້...ເຈີກັນໃຫມ່ສະບັບຫນ້າ ຖ້າໃຜມີກໍແບ່ງແນ່ເນີ!)

6 comments:

 1. ອະທິບາຍຄຳສຸພາສິດພ້ອມເດີ

  ReplyDelete
 2. ຂ້ອຍກະວ່າຕືກັນ

  ReplyDelete
 3. ຂ້ອຍກະວ່າຕືກັນ

  ReplyDelete
 4. ຂ້ອຍກະວ່າຕືກັນ

  ReplyDelete
 5. ຂອບໃຈ ສຳລັບຄຳຄົມໆແບບນີ້

  ReplyDelete