Friday, August 17, 2012

ນີ້ຄືລາວ

ຜືນແຜ່ນດິນທີ່ມີນ້ຳຂອງໄຫລຜ່ານຈາກເຫນືອສູ່ໃຕ້
ທີ່ເຢັນໃສສົດຊື່ນ ຜືນແຜ່ນດິນທີ່ມີເຂົ້າຫນຽວຄູ່ປາແດກ
ສຽງແຄນຄູ່ກັບສຽງຂັບລຳ ຜືນແຜ່ນດິນທີ່ມີຮີດຄອງປະເພນີ
ອັນງາມລ້ຳ ຜູ້ຄົນຈິດໃຈດີ ມີນ້ຳໃຈເສຍສະຫລະ ພິລະອາດຫານກ້າແກ່ນ
ຜືນແຜ່ນດິນນັ້ນແຫລະເຂົາຮຽກຂານວ່າປະເທດລາວ..........

...............ຄຳວ່າລາວ ມາຈາກດາວ ເມືອງສູງຊັ້ນຟ້າ ຈົ່ງພູມໃຈເຖີດຫນາ

ທີ່ເຮົາໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ເຈົ້າກໍລາວ ຂ້ອຍກໍລາວ ສື່ສານກັນດ້ວຍຫົວໃຈ
ເຮົາຄົນລາວຈົ່ງສາມັກຄີກັນໄວ້ ຄືເຂົ້າຫນຽວຫນຶ້ງໃຫມ່ ຢ່າໄດ້ເພແຕກມ້າງຄືນ້ຳ
ຖືກເຂົ້າຫນຽວເດີ ພີ່ນ້ອງລາວເຮົາ.............

ປະເທດຂ້ອຍ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ເອີ້ນຊື່ເມືອງລາວ
ລວງກ້ວາງຍາວ;;;;;;;;;;;;;;;; ສຸດຕາເຫລືອອ່ານ
ນໍ້າຂອງຜ່ານ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ໄຫລລອ່ງລົງຄອນ
ເຮົາສະອອນ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  ຫົນທາງສະອາດ
ປະເທດຊາດ ;;;;;;;;;;;;;;;;; ກ້ວາງໃຫຍ່ໄພສານ
ເຮົາລູກຫລານ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ເກີດໃຫມ່ໃຫຍ່ລຸນ
ຈົ່ງເພີ່ມພູນ;;;;;;;;;;;;;;;;;  ຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ໄດ້
ແລ້ວນຳໄປ ;;;;;;;;;;;;;;;;; ພັດທະນາບ້ານເມືອງ
ໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ຈະເລີນກ້າວຫນ້າ
ຢ່າໃຫ້ຫລ້າ  ;;;;;;;;;; ຫລັງບ້ານອື່ນເຂົາ...ໄດເນີ!!!




No comments:

Post a Comment