Tuesday, August 21, 2012

ພາສາຫວຽດນາມ
Xin chào / ສະບາຍດີ

Cám ơn / ຂອບໃຈ

Xin li / ຂໍໂທດ

Chúc ng ngon / ລາຕີສຸກສັນ

Xin mi / ເຊີນ, ກະລຸນາ

Tm bit / ລາກ່ອນ

Hn gp li / ພົບກັນໃຫມ່

Bác có khe không / ສະບາຍດີບບໍ?

Tôi khe / ຂ້ອຍສະບາຍດີ

Tên ông là chi / ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?

Tôi tên là...../ ຂ້ອຍຊຶ່.............

Đẹp lm / ງາມຫລາຍ

Anh yêu em / ອ້າຍຮັກນ້ອງ

Ngon lm / ແຊບຫລາຍNo comments:

Post a Comment